Mølck & Larsen på Amager Landevej

Mølck & Larsen medarbejdere

VORES FAGOMRÅDER

Molck-Larsen.dk Fast Ejendom

Fast Ejendom

Når man handler fast ejendom er det vigtigt at vide, hvad man foretager sig. Derfor er det helt afgørende, at man får den nødvendige rådgivning. Den kan vi give dig for en af markedets mest konkurrencedygtige priser…

Molck-Larsen Doedsbobehandling

Dødsbobehandling

Advokat Christian Mølck er autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i København, som nu omfatter hele Amager, og bistår derfor skifteretten med behandlingen af de offentligt skiftede dødsboer…

Molck-Larsen.dk Testamente

Testamente – Ægtepagt

Ved at få kompetent rådgivning og lave de nødvendige aftaler om disse forhold inden eller mens man er i et lykkeligt forhold, kan man undgå senere konflikter om fordeling af formuen ved død…

Molck-larsen.dk Skilsmise

Skilsmisse – Separation

Vi kan hjælpe med alt fra besvarelse af enkelte spørgsmål eller rådgivning ved et enkelt møde, hvor vi hjælper med at skabe overblik over sagen, ligesom vi naturligvis yder bistand ved gennemførelse…

Fællesbodeling

Nogle har blot brug for svar på et spørgsmål eller 1 times rådgivning. Andre har behov for hjælp til at udarbejde en bodelingsaftale, der allerede mellem parterne er opnået enighed om – og andre har brug for hjælp…

Molck-Larsen.dk Boern Foraeldreansvar

Børn – Forældreansvar

Vi kan give jer det bedst mulige overblik over dine og dine børns rettigheder i forbindelse med skilsmisse, separation/samlivsophævelse. Vi har repræsenteret vores kunder i mange retssager vedrørende…

Molck-Larsen.dk Straffesager Forsvar

Straffesager – Forsvar

Advokat Anders Larsen er fast tilknyttet retterne i Glostrup, Lyngby og Frederiksberg, som fast beskikket forvarer samt naturligvis som forsvarer også i straffesager ved Københavns Byret…

Molck-Larsen.dk Civile Retssager

Civile Retssager

Vi forsøger at forudsige resultatet af en eventuel retssag og prøver først at komme frem til den bedste løsning for vores kunde uden en retssag. Det er nemlig næsten altid den hurtigste og billigste løsning…

Molck-Larsen.dk Lejeret

Lejeret

Vi kender reglerne og praksis, og vi kan hjælpe dig med alle lejeretlige spørgsmål, hvad enten du synes, at din sag er lille og banal eller stor og kompliceret. Uanset størrelsen af sagen…

Kort om os

Advokatfirmaet blev startet i 1950 på Amager Landevej af nu afdøde Landsretssagfører Kaj Mølck (ved Korsvejen). Vi bor fortsat lige ved siden af, men er flyttet hen i det gamle apotek.  I dag indehaves kontoret af Kajs søn, advokat Christian Mølck, og advokat Anders Larsen.

NYHEDER & INFORMATION

Fyraftensmøder Mølck & Larsen

Gratis informationsmøder

Mølck & Larsen har i Amager Bladet præsenteret en række "Fyraftensmøder", som omhandler interessante emner, som nogle gange kan være svære at sætte sig ind i. På en faglig med

Læs Mere

Alle advokater hos Mølck & Larsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af advokatsamfundet. Alle advokater hos Advokaterne Mølck & Larsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker alle advokater i virksomheden, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne Mølck & Larsen anvender ikke klausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten. Advokaterne Mølck & Larsen samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten.

Advokaterne Mølck & Larsen giver på klientens anmodning oplysning om de foranstaltninger, som Advokaterne Mølck & Larsen har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i sådanne tilfælde.

Advokaterne Mølck & Larsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokaterne Mølck & Larsen, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., www.advokatnaevnet.dk. Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Sparekassen Sjælland, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette institut.

SAMARBEJDE & FÆLLESSKABER

landsforeningenafforsvarsadvokater
danskefamilieadvokater
danskeboligadvokater
arveretsadvokaterny
danskeadvokater

SKRIV TIL MØLCK & LARSEN

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail

Dit telefonnummer (skal udfyldes)

Emne

Din besked

Kontakt Info

 • Adresse

  Amagerlandevej 37
  2770 Kastrup

 • Telefon & E-mail

  Tel: 32505560
  Fax: 32503664
  E-mail: al@molck.dk

 • Åbningstider

  Mandag-Torsdag
  08:00-16:00
  Fredag
  08:00-14:00

 

Gem

Top