Mølck & Larsen Advokater

VORES FAGOMRÅDER

Testamenter hos Mølck & Larsen

TESTAMENTE & ÆGTEPAGT

Ved at få kompetent rådgivning og lave de nødvendige aftaler om disse forhold inden eller mens man er i et lykkeligt forhold, kan man undgå senere konflikter om fordeling af formuen ved død. Læs Mere

Fast Ejendom hos Mølck & Larsen

FAST EJENDOM

Når man handler fast ejendom er det vigtigt at vide, hvad man foretager sig. Derfor er det helt afgørende, at man får den nødvendige rådgivning. Den kan vi give dig for en af markedets mest konkurrencedygtige priser. Læs Mere

Dødsbo - Molck-larsen.dk

DØDSBO

Vi behandler årligt et meget stort antal dødsboer, og behandler et større antal privatskiftede dødsboer og bistår vores kunder med alle tænkelige spørgsmål, der opstår i forbindelse med dødsfald. Læs Mere

Image Lejeret

LEJERET

STRAFFESAGER - FORSVAR

SKILSMISSE & SEPARATION

BØRN & FORÆLDREANSVAR

Fællesbodeling med Mølck & Larsen

FÆLLESBODELING

Civile retssager med Mølck & Larsen

CIVILE RETSSAGER

HAR DU BRUG FOR HJÆLP ?

Advokaterne Mølck & Larsen er dine lokale advokater på Amager

I mere end 70 år har firmaet bistået amagerkanerne (og andre) med faglig kompetent juridisk bistand. Firmaet er stiftet af familien Mølck, som har virket som advokater på Amager indtil 2017 – de sidste 25 sammen med familien Larsen – deraf kontorets navn!

Vi har specialiseret os i at rådgive privatpersoner og mindre virksomheder om de ting, som de oftest har brug for:
  • Køb, salg og leje af fast ejendom
  • Dødsbohandling
  • Testamenter, ægtepagter, samejeaftaler og fremtidsfuldmagter
  • Skilsmisse/separation og fællsbodeling
  • Forældreansvarssager og sager om børns bopæl
  • Straffesager
  • Civile retssager
Vi har grundig viden om og stor erfaring på disse områder, og er bl.a. derfor blevet udpeget af byretterne i Hovedstadsområdet til at føre familieretlige sager og straffesager som autoriseret bobehandler og beneficeret advokat.

 

Tilgængelighed – Hurtig ekspedition – Hurtig rådgivning – Rimelige priser
->Betragter vi ikke kun som smarte slogans, men som selvfølgeligheder. Vi mener faktisk også, at vi lever op til disse standarder.

 

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse, og få et tilbud på den rådgivning, du har brug for.

Alle advokater hos Mølck & Larsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af advokatsamfundet. Alle advokater hos Advokaterne Mølck & Larsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker alle advokater i virksomheden, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne Mølck & Larsen anvender ikke klausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten. Advokaterne Mølck & Larsen samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten.

Advokaterne Mølck & Larsen giver på klientens anmodning oplysning om de foranstaltninger, som Advokaterne Mølck & Larsen har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i sådanne tilfælde.

Advokaterne Mølck & Larsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokaterne Mølck & Larsen, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., www.advokatnaevnet.dk. Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Sparekassen Sjælland, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette institut.

Advokatfirmaet blev startet i 1950 på Amager Landevej af nu afdøde Landsretssagfører Kaj Mølck (ved Korsvejen). Vi bor fortsat lige ved siden af, men er flyttet hen i det gamle apotek.  I dag indehaves kontoret af Kajs søn, advokat Christian Mølck, og advokat Anders Larsen. Christian Mørk gik på pension 31. december 2017 og herefter består advokatfirmaet aktivt af advokaterne Anders Larsen og Mette Larsen

SAMARBEJDE & FÆLLESSKABER

Logo Ladsforeningen af Forsvarsadvokater
Danske familieadvokater
arveretsadvokaterny
danskeadvokater
Advokatsamfundet

KONTAKT - START - FORHØR DIG OM EN SAG