Børn

(forældreansvar – bopæl – samvær)

Vi kan give jer det bedst mulige overblik over dine og dine børns rettigheder i forbindelse med skilsmisse, separation/samlivsophævelse. Vi har repræsenteret vores kunder i mange retssager vedrørende forældremyndighed, børnenes bopæl og sager om samvær i Statsforvaltningen. Du kan således få den bistand du har behov for lige fra besvarelse af et enkelt spørgsmål, opnåelse af det nødvendige overblik ved et møde eller fuldstændig og advokatbistand gennem et længere sagsforløb i Statsforvaltningen og retssager om forældreansvar og/eller bopæl.

Vi bestræber os altid på at medvirke til at skabe resultater/løsninger, der, så vidt det er muligt, er holdbare for alle parter.

Fri proces
Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces, kan du ofte opnå fri proces til din skilsmisse- eller separationssag og derved få dækket omkostningerne ved en retssag. Vi afklarer, om du kan få fri proces, og sørger for at ansøge herom. Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces, giver vi dig en fast overslagspris for vores forventede arbejde i sagen (som kun kan ændres ved en væsentlig tidsoverskridelse og efter nærmere aftale).

KONTAKT - START - FORHØR DEM OM EN SAG