Civile retssager

Når folk ikke kan blive enige om et civilretligt spørgsmål (som er alt andet end strafferetlige spørgsmål), prøver vi at hjælpe vores kunde med at opnå en god løsning på striden.

Vi forsøger at forudsige resultatet af en eventuel retssag og prøver først at komme frem til den bedste løsning for vores kunde uden en retssag. Det er nemlig næsten altid den hurtigste, billigste og ofte den bedste løsning.

Kan det ikke lade sig gøre, skal tvisten afgøres ved et civilt søgsmål.

Vi har mange års procedureerfaring og bistår vores kunder bedst muligt og med størst mulig orientering om sagens forløb. Det er vores erfaring, at man når de bedste resultater i et løbende samarbejde med en kunde, som er orienteret om, hvad der foregår. Du er altid velkommen til at kontakte os for at aftale et indledende møde eller blot for at få en indledende vurdering af dit spørgsmål pr. telefon eller mail.

 

Fri proces eller retshjælpsforsikring

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces, kan du ofte opnå fri proces til din skilsmisse- eller separationssag og derved få dækket omkostningerne ved en retssag. Vi afklarer, om du kan få fri proces, og sørger for at ansøge herom. Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces, giver vi dig en fast overslagspris for vores forventede arbejde i sagen (som kun kan ændres ved en væsentlig tidsoverskridelse og efter nærmere aftale).

Omkostningerne til de fleste typer af civile retssager kan ofte dækkes af den retshjælpsforsikring, man har via sin indboforsikring, husforsikring, bilforsikring eller andre forsikringstyper. Inden den civile retssag påbegyndes, undersøger vi muligheden for at opnå dækning af omkostningerne via kundens retshjælpsforsikring.

KONTAKT - START - FORHØR DEM OM EN SAG