Dødsbobehandling

Vi behandler årligt et meget stort antal dødsboer, og bistår vores kunder med alle tænkelige spørgsmål, der opstår i forbindelse med dødsfald.

Sammen med arvingerne fastlægger vi fordelingen af arven, og dermed hvem der træffer beslutninger vedrørende dødsboet. Vi varetager kontakten til skifteretten, skattevæsenet og andre offentlige myndigheder. Endvidere bistår vi arvinger med kontakt til de personer og virksomheder, som skal involveres ved den afvikling af den afdøde persons formueforhold, som behandlingen af dødsboet handler om. Når afdødes aktiver er afhændet efter arvingernes ønske, og når afdødes skat er betalt, udarbejder vi de nødvendige regnskaber til skifteretten og skattevæsenet. Afslutningsvis sørger vi for fordeling af bobeholdningen efter betaling af en eventuel boafgift. Kort sagt udfører vi alle de opgaver, der knytter sig til behandlingen af et dødsbo.

Ønsker du juridisk og økonomisk bistand i forbindelse med et dødsfald, kan vi tilbyde velkvalificeret rådgivning, uanset om du ønsker vores fulde bistand til hele dødsbobehandlingen, udfærdigelse af boopgørelser eller om du blot har et enkelt spørgsmål.

KONTAKT - START - FORHØR DEM OM EN SAG