Fællesbodeling

(ved skilsmisse/separation/samlivsophævelse)

Vi kan give den rådgivning og bistand du har brug for på et hvilket som helst tidspunkt i forbindelse med fællesbodeling ved skilsmisse/separation/samlivsophævelse. Nogle har blot brug for svar på et spørgsmål eller 1 times rådgivning. Andre har behov for hjælp til at udarbejde en bodelingsaftale, der allerede mellem parterne er opnået enighed om – og andre har brug for hjælp til at få gennemført bodelingen på grund af uenighed med den tidligere partner.

Vi kan ved en telefonsamtale eller et møde hjælpe med at vurdere, hvilken rådgivning/bistand, du har brug for, og vi kan ved den første henvendelse aftale omfanget af og den forventede pris for vores arbejde.

Vi har mangeårig erfaring og indgående viden om ægtefælleskifte – altså bodeling.

Anders Larsen er 1 ud af 5 faste autoriserede bobehandlere tilknyttet Københavns Byret.

KONTAKT - START - FORHØR DEM OM EN SAG