Skilsmisse – Separation

Vi kan svare på alle spørgsmål om ophævelse af ægteskab ved skilsmisse eller separation. Inden ansøgning om skilsmisse/separation indgives til Statsforvaltningen, er det vigtigt at kende sine rettigheder vedrørende ægtefællebidrag (underholdsbidrag) og spørgsmålet om, hvem der kan blive boende i en lejet bolig.

Vi kan hjælpe med alt fra besvarelse af enkelte spørgsmål eller rådgivning ved et enkelt møde, hvor vi hjælper med at skabe overblik over sagen, ligesom vi naturligvis yder bistand ved gennemførelse af retssager om vilkårene for en skilsmisse/separation.

Vi har bistået klienter i talrige retssager af denne type.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces, kan du ofte opnå fri proces til din skilsmisse- eller separationssag og derved få dækket omkostningerne ved en retssag. Vi afklarer, om du kan få fri proces, og sørger for at ansøge herom. Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces, giver vi dig en fast overslagspris for vores forventede arbejde i sagen (som kun kan ændres ved en væsentlig tidsoverskridelse og efter nærmere aftale).

KONTAKT - START - FORHØR DEM OM EN SAG