Straffesager – Forsvar

Anders Larsen er tilknyttet retterne i Glostrup, Lyngby og Frederiksberg, som fast beskikket forvarer. Anders Larsen kan og bliver naturligvis også beskikket som forsvarer i straffesager ved Københavns Byret.

Udnævnelse som fast beskikket forsvarer (beneficeret advokat) sker på grundlag af en vurdering af den pågældende advokat fra nogle af dem, der er bedst til at vurdere en advokat – dommerne i de lokale byretter og Landsretten. Dette er således også baggrunden for, at Anders Larsen er beneficeret advokat. Anders er klar til at yde dig den bedst mulige bistand og give dig det bedste forsvar, så du enten kan blive frifundet eller opnå den lavest mulige straf.

Bliver du sigtet, tiltalt eller anholdt, er Anders klar til straks at varetage alle dine interesser og hjælpe dig bedst muligt før, under og efter sagen.

Anders kan altid kontaktes pr. mail eller telefonisk via kontoret, og han reagerer så snart det er muligt efter din henvendelse.

KONTAKT - START - FORHØR DEM OM EN SAG