Straffesager

Anders Larsen er beneficeret advokat ved Københavns omegnsretter. Det betyder, at han er beskikket forsvarer i en stor mængde straffesager.

Kontakt os, hvis du har brug for bistand i en straffesag. Vi sørger for at blive beskikket som forsvarer, hvilket betyder, at statskassen lægger ud for vores honorar i sagen.

KONTAKT - START - FORHØR DEM OM EN SAG