Prisliste

Vores honorar afregnes som udgangspunkt efter den tid, der er nødvendig, rimelig og forsvarlig at bruge. I de sagstyper, hvor vi på forhånd kan overskue det typiske sagsforløb, tilbyder vi faste priser – som også ”holder”, hvis vi bliver nødt til at brug mere tid end forventet. Se vores faste priser nedenfor.

I de sager, hvor man ikke kan forudsige et sædvanligt fast og overskueligt sagsforløb, giver vi ved vores første møde en overslagspris over den tid (og dermed pris) vi forventer at bruge på opgaven. I disse sager vil vores honorar kun kunne forhøjes efter nærmere efterfølgende orientering og aftale – og kun hvis vi ikke med rimelighed burde have forudset det forøgede tidsforbrug fra sagens start.

Vejledende pris
Beskrivelse
5.000Testamente (simpelt)
5.000Ægtepagt (simpel)
8.000Testamente og ægtepagt
5.000Samejeoverenskomst mellem ugifte samlevende
2.600Familietjek
11.000Rådgivning og berigtigelse ved køb af ejerlejligheder
11.000Rådgivning og berigtigelse ved køb af villaer og ideelle anparter
7.000Rådgivning vedrørende køb af andelslejligheder
2.000Forhøjelse af sikkerhed til ejerforening
2.000Overtagelse af ejerpantebreve
2.600Almindelig timetakst

KONTAKT - START - FORHØR DEM OM EN SAG